เด็กดีศรีอาชีวะ

เด็กดีศรีอาชีวะ

#ของหายได้คืน

1️⃣ นางสาววรรณวษา เพชรนิล นักเรียนระดับชั้นปวช.1/1 แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ พบป้ายชื่อของ นางสาวชวัลรัตน์ นุ่นจำนงค์

2️⃣ นางสาวอาภัสรา ครองบุญชู นักเรียนระดับชั้นปวช.3/1 แผนกวิชาการตลาด พบป้ายชื่อของ นางสาวสุภัทรวดี สายสวัสดิ์

3️⃣ นางสาวจิรภัทร อัครศิริกุล นักเรียนระดับชั้นปวช.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พบป้ายชื่อของ นายธนกร ธนะชัย

นักเรียน นักศึกษา ผู้เป็นเจ้าของสามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.30 น.

#ชื่นชมผู้มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ