รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดยทำการสอบ

คัดเลือกในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อข้างล่างนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ