เด็กดีศรีอาชีวะ

เด็กดีศรีอาชีวะ

#ของหายได้คืน

1️⃣ นางสาวรุ่งฤดี รังนเรนทร์ นักเรียนระดับชั้นปวช.1/1 แผนกวิชาการตลาด พบป้ายชื่อของ นางสาววณิชชา ผลกาญจน์

2️⃣ นางสาวสุดารัตน์ สุขสวัสดิ์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1/2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พบรูปถ่ายของนักศึกษา

3️⃣ นายชาติชัย จู่มา ยามรักษาการณ์ พบกระเป๋าเงินของนางสาวญาณิภา ศรีทองกุล

เจ้าของสามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.30 น.

#ชื่นชมผู้มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ