วันนี้ (12 ม.ค.2565) นายสราวุธ อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ในบริเวณอาคารเรียน อาคารสำนักงาน และสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

วันนี้ (12 ม.ค.2565) นายสราวุธ อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ในบริเวณอาคารเรียน อาคารสำนักงาน และสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

ในนามของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว/ภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ