การปฎิบัติเฉพาะนักเรียนโควตาตามประกาศรายชื่อเท่านั้น

#การปฎิบัติเฉพาะนักเรียนโควตาตามประกาศรายชื่อเท่านั้น

1️⃣ ขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักเรียนโควตา https://bit.ly/3sPSgps

2️⃣ คู่มือการใช้งาน และระบบการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา สำหรับนักเรียนโควตา https://bit.ly/3Hysfz3

3️⃣ ระบบรับสมัครออนไลน์สำหรับนักเรียนโควตา https://bit.ly/3FV1aWr

❌ไม่ต้องอัพโหลดภาพถ่าย

❌ไม่ต้องนำใบสมัครมายื่นที่วิทยาลัยฯ

4️⃣ ประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 โควตา

https://bit.ly/3zlNcKC

5️⃣ ใบแจ้งการชำระเงินปวช. https://bit.ly/3mWmvr4

📌 โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้

6️⃣ ใบแจ้งการชำระเงินนักเรียนโควตาปวส. https://bit.ly/3FXva3S

📌 โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ