จดหมายข่าวอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ฉบับที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าวอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ฉบับที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายใต้โครงการ Fix it center อาชีวะจิตอาสา

ดำเนินการโดย

1️⃣ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ให้บริการช่วยเหลือใน

ด้านการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ ณ อำเภอสวี

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2️⃣ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ให้บริการ ณ วัดเชิงคีรี ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

3️⃣ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ให้บริการ ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2564

#อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ