สายใยมุทิตา กษิณานุสรณ์

สายใยมุทิตา กษิณานุสรณ์
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
๑. นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒.นายอนุศิษฎ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการชำนาญการ
๓.นายโชคชัย รักญาติ ครูชำนาญการพิเศษ ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๔. นางสาวกานดา พรหมจรรย์ ครูชำนาญการ ประจำแผนกวิชาการเลขานุการ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ