cpvcinfor Article


เลื่อนการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2564
ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้กำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 นั้น
เนื่องจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID -19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทางวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากกำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางวิทยาลัยฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 27.51 KBs
Upload : 2021-04-30 08:54:17
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.049653 sec.