cpvcinfor Article


พิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูซึ่งเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันนี้ (29 ก.ย.2563) ที่โดม อเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูซึ่งเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 คน คือ
1. นางเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2. นางจุฑาพร ทองรอด ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3. นางษมาพร เอี่ยมโอกาส ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4. นางพรทิพย์ โตสถาน ครูวิทยฐานะชำนาญการ
5. นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ
6. นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โดยผู้เกษียณได้กล่าวอำลาสถาบัน และนักเรียน นักศึกษาได้มอบพวงมาลัย กราบคารวะแสดงมุทิตาคุณแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ด้วยความรักและผูกพัน ซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะและได้กระทำคุณงามความดีตลอดชีวิตราชการ
สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
ภูมิรพี อยู่สุข นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขางานธุรกิจดิจิทัล ถ่ายภาพ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 425.13 KBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 456.10 KBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 425.59 KBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 431.56 KBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 0.50 MBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 488.16 KBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 440.91 KBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 0.55 MBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 392.26 KBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 0.51 MBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17

Size : 421.75 KBs
Upload : 2020-09-29 10:26:17
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.553569 sec.