cpvcinfor Article


การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

#การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

💻 ควรมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 256 K

📲 ควรมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนที่มี RAM และหน่วยความจำที่เพียงพอต่อเนื้อหาตามหน่วยการเรียน

💿 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

💁 สามารถจัดสรรเวลาให้กับการเรียนได้

#สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 190.65 KBs
Upload : 2020-04-30 14:14:44
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.042960 sec.