cpvcinfor Article


อาชีวศึกษาชุมพรเดินหน้าเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์

(27 เมษายน 2563) เวลา 13.00-15.00 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 41 คน

การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายวิษณุ ส่งศรี ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เป็นวิทยากรในการอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ63 ต่อไป

สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว
จุฑามาส สิริพันธ์ - ภาพรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 467.84 KBs
Upload : 2020-04-27 17:14:18

Size : 367.83 KBs
Upload : 2020-04-27 17:14:18

Size : 432.34 KBs
Upload : 2020-04-27 17:14:18

Size : 357.90 KBs
Upload : 2020-04-27 17:14:18
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.052035 sec.