cpvcinfor Article


มอบรางวัลแก่นร.นศ.ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะระดับชาติ

 (6 ก.พ.2563) ที่โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 6 โดยมีผู้รับรางวัลดังนี้
.
1. ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นายกนต์รพี คงกะพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขางานการบัญชี
นายวรวิช สุดรอด นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 สาขางานการบัญชี
ครูผู้ควบคุม - นางสาวจีรา แกล้วกล้า
.
2. ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวเจนจิรา สุดแต่วาสน์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี
ครูผู้ควบคุม - นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย
.
3. รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
นางสาวสุภาพรรณ มฤคพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขางานการเลขานุการ
ครูผู้ควบคุม - นางสาวจีรภา นาคนิยม
.
4. รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษาการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นปวช.
นางสาวปภาวดี ชูภู่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขางานการบัญชี
นางสาวอาภัสรา จรเสนาะ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/4 สาขางานบัญชี

5. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นปวส.
นางสาวอำภาพร พาหา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวณัฐธิดา รุนรุจิ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี
ครูผู้ควบคุม 1. นางปนัดดา โชติกวนิช
2. นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 138.97 KBs
Upload : 2020-02-07 13:33:09

Size : 144.30 KBs
Upload : 2020-02-07 13:33:09
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.020629 sec.