cpvcinfor Article


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การขอเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เรื่อง การขอเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

👉 การยื่นคำขอเปิดรายวิชา ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2563
1. สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน 0 (ศูนยฺ) หรือต่ำกว่า 2 ในรายวิชาของภาคเรียนที่ผ่านมา (ภาคเรียนที่1/2560, 2/2560, 1/2561, 2/2561, 1/2562, 2/2562)
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มม.6 รายวิชาปรับพื้นฐาน

📍 การประกาศรายวิชาที่อนุมัติให้เปิดสอนภาคฤดูร้อน วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

📍 การลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

📍 การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 - วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 (เรียนวันจันทร์- วันเสาร์)

💁‍♀️ ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 79.25 KBs
Upload : 2020-02-04 08:37:08
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.046555 sec.