cpvcinfor Article


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อส่งเสริมนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในการศึกษาวิชาชีพ
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เลือกเรียนตามความรู้ความสามารถและความถนัดเฉพาะบุคคล
๓. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน และการมีงานทำ

♦️หมายเหตุ นักเรียนสามารถขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ครูแนะแนวประจำสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยูู่ ได้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

#โปรดแชร์และบอกต่อให้น้องๆที่สนใจทราบโดยทั่วกันค่ะรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 83.34 KBs
Upload : 2019-11-13 08:33:29

Size : 101.88 KBs
Upload : 2019-11-13 08:33:29

Size : 79.92 KBs
Upload : 2019-11-13 08:33:29
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.048387 sec.