cpvcinfor Article


เกษียณสุข เกษมศานต์ ปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการเกษียณสุข เกษมศานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นางกิจจา สนทมิโน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)
2. นางสาวรัชดา อัจจิมากุล ครูวิทยฐานะชำนาญการ ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
3. นายชัยยุทธ โกศลเมธี ครูวิทยฐานะชำนาญการ ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (พลานามัย)
4. นางจุรีย์ ศศิสนธิ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5. นางสาววิญญู บุญเดช ครูวิทยฐานะชำนาญการ ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะครู ครูอาวุโส และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ -ข่าว
วศินี คงนาสร - ถ่ายภาพรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 268.89 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.54 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 416.65 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 245.49 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 507.12 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.54 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 487.91 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.60 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.65 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 259.78 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 209.94 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 500.97 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.61 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.51 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 186.73 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 505.77 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.59 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.52 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 245.56 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.54 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 0.59 MBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 285.21 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 365.82 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 259.62 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57

Size : 474.13 KBs
Upload : 2019-09-30 08:29:57
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.758206 sec.