cpvcinfor Article


ประชุมอศจ. ชุมพรครั้งที่ 3/2562
นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร จำนวน 9 สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการบริหารงานของอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยมีหัวข้อการประประชุม ดังนี้
.....
1. Solar Call
2. การตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
3. การกรอกข้อมูลระบบ NISPA/CATAS
4. สถานศึกษาปลอดบุหรี่
5. โรงเรียนสีขาว
6.การประเมินศูนย์ Fix it center ถาวร/ Fix it center รอบ 2
7. การประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้
8. โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ระดับภาค และระดับชาติ
9. ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาเอกชน
10. การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11. การชุมนุมลูกเสือจิตอาสา ณ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา
12. การดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
13. การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ 
.....
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 156.32 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 313.67 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 279.92 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 0.51 MBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 331.71 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 281.42 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 278.75 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 233.86 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 271.24 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 349.31 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 367.70 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 262.33 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 322.61 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 0.56 MBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 325.22 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 0.50 MBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 0.50 MBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 123.81 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 277.67 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 0.83 MBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 354.71 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 396.61 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 376.31 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 402.51 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 342.66 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 196.88 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 433.27 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 351.37 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 432.70 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 471.33 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 413.38 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 342.87 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 353.92 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 448.87 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 0.50 MBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 401.34 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 336.75 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 443.70 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 296.86 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19

Size : 372.42 KBs
Upload : 2019-06-07 10:52:19
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.808304 sec.