cpvcinfor Article


โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(5 มิถุนายน 2562) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์ 
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จำนวน 37 คน เข้าร่วม โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมมรกต อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ดำเนินโครงการโดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการสร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวิถีการออมด้วยบัญชี อันจะนำไปสู่วิถีการใช้ชีวิต อย่างมีวินัยทางการเงิน เกิดกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว
แผนกวิชาการบัญชี - ภาพรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 28.94 KBs
Upload : 2019-06-06 10:45:58

Size : 69.34 KBs
Upload : 2019-06-06 10:45:58

Size : 49.72 KBs
Upload : 2019-06-06 10:45:58
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.552456 sec.