cpvcinfor Article


อเชิญลูกหลานชาวนาไทยสมัครเข้าค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562

ขอเชิญลูกหลานชาวนาไทยสมัครเข้าค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562 
🌼 มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดค่ายข้าวอัจฉริยะภายใต้โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” ประจำปี 2562
🌺เพื่อปลูกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดให้เยาวชนไทยลูกหลานชาวนาตระหนักถึงความสำคัญของข้าวต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ โดยในปี 2562 ค่ายข้าวจะจัดขึ้นในรูปแบบของ “ค่ายข้าวอัจฉริยะ” โดยเน้นการนำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป รวมถึงการค้าข้าว การเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การนำประเด็นปัญหาสำคัญของข้าวและชาวนาไทยมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงรากของปัญหาอันจะนำไปสู่กา🔈🔉🔊ขอเชิญลูกหลานชาวนาไทยสมัครเข้าค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562

🌼 มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดค่ายข้าวอัจฉริยะภายใต้โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” ประจำปี 2562
🌺เพื่อปลูกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดให้เยาวชนไทยลูกหลานชาวนาตระหนักถึงความสำคัญของข้าวต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ โดยในปี 2562 ค่ายข้าวจะจัดขึ้นในรูปแบบของ “ค่ายข้าวอัจฉริยะ” โดยเน้นการนำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป รวมถึงการค้าข้าว การเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การนำประเด็นปัญหาสำคัญของข้าวและชาวนาไทยมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงรากของปัญหาอันจะนำไปสู่การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

🎉เปิดรับสมัครอนุชนลูกหลานชาวนาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 1 กรกฎาคม 2562 
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2942-7620 หรือ 0-2942-7626 
🎉เปิดรับสมัครอนุชนลูกหลานชาวนาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 1 กรกฎาคม 2562 
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2942-7620 หรือ 0-2942-7626รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 19.26 KBs
Upload : 2019-06-05 15:06:08

Size : 80.97 KBs
Upload : 2019-06-05 15:06:08

Size : 86.53 KBs
Upload : 2019-06-05 15:06:08

Size : 71.39 KBs
Upload : 2019-06-05 15:06:08
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.539691 sec.