cpvcinfor Article


ประกาศค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สำหรับรอบทั่วไป

ประกาศค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สำหรับรอบทั่วไป

ระดับชั้นปวช.1 ชำระค่าใช้จ่ายวันที่ 9 เมษายน 2562 
👉 ระดับชั้น ปวช.1 ระบบ ปกติ จำนวน 2,180 บาท (จำนวนแก้ไขใหม่)
👉 ระดับชั้นปวช. 1 ระบบ Mini English Program จำนวน 2,380 บาท (จำนวนแก้ไขใหม่)

ระดับชั้นปวส.1 ชำระค่าใช้จ่ายวันที่ 10 เมษายน 2562 
👉 การบัญชี ระบบปกติ จำนวน 4,370 บาท
👉 การบัญชี ระบบทวิภาคี จำนวน 4,160บาท
👉 การตลาด ระบบปกติ จำนวน 4,370 บาท
👉 การตลาด ระบบทวิภาคี จำนวน 5,000 บาท
👉 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบปกติ จำนวน 4,370 บาท
👉 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 จำนวน 4,160 บาท
👉 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบทวิภาคี จำนวน 4,580 บาท
👉 การจัดการสำนักงาน ระบบปกติ จำนวน 4,370 บาท
👉 การจัดการสำนักงาน ม.6 จำนวน 4,580 บาท
👉 การจัดการสำนักงาน ระบบทวิภาคี จำนวน 4,790 บาท
👉 การโรงแรม ระบบทวิภาคี จำนวน 4,580 บาท
👉 การท่องเที่ยว ระบบทวิภาคี จำนวน 4,370 บาท
👉 อาหารและโภชนาการ ระบบทวิภาคี จำนวน 4,650 บาท


ระดับชั้นปวส.1 หลักสูตร Mini English Program (MEP)
👉 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 5,000 บาท
👉 การโรงแรม จำนวน 5,000 บาท

นักเรียนโควตา ปวช.1 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว 
👉 ชำระเพิ่ม จำนวน 160 บาท
(ค่าประกันอุบัติเหตุ 60 บาท 
ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 100 บาท)

นักศึกษาโควตา ปวส.1 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
👉 ชำระเพิ่ม 60 บาท
(ค่าประกันอุบัติเหต)รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 44.64 KBs
Upload : 2019-04-05 15:04:20

Size : 52.11 KBs
Upload : 2019-04-05 15:04:20

Size : 40.71 KBs
Upload : 2019-04-05 15:04:20

Size : 26.65 KBs
Upload : 2019-04-05 15:04:20
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.597330 sec.