cpvcinfor Article


พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง
(14 มี.ค.62) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้กำหนดวันซ้อมรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยวิทยาลัยฯ กำหนดวันรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 144.49 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 65.82 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 90.77 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 79.56 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 111.58 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 106.42 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 70.56 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 109.31 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 114.66 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 86.01 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 129.35 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 97.46 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 104.51 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 97.70 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 128.09 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 97.81 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 123.24 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 107.60 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 125.26 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 89.31 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 105.00 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 100.95 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 130.70 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 137.83 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 150.88 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 111.23 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 76.27 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 72.25 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 97.45 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 123.07 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 111.12 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 67.97 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 90.65 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 73.84 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 142.07 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 95.34 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 169.46 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 143.79 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 118.66 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 112.43 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 63.31 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 66.92 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 129.19 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 102.22 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 123.17 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 95.23 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 165.10 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 79.87 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 103.64 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 100.70 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 106.47 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 103.66 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 155.57 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 100.26 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 78.10 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 127.93 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 88.40 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 151.85 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 84.42 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 110.94 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 100.43 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 126.79 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 131.26 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32

Size : 74.07 KBs
Upload : 2019-03-14 14:40:32
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 1.104209 sec.