cpvcinfor Article


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้

นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม 2562 จัดโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 143.99 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 107.94 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 67.79 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 128.13 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 120.43 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 114.28 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 108.22 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 143.43 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 100.60 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 110.47 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 108.65 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 103.52 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 108.51 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 98.70 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 131.79 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 121.17 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 91.81 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 152.21 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 111.97 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 163.61 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 157.92 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 221.85 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 189.93 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 125.86 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 73.57 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 123.07 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 108.81 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 96.72 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 89.47 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 101.97 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 121.68 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 77.71 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 134.93 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 103.81 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 111.45 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 123.32 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 91.46 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 106.11 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 176.24 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 198.09 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 81.27 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 106.93 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 103.98 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 88.99 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 127.90 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 199.34 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 182.33 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 102.02 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 90.68 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 82.67 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 86.49 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04

Size : 183.89 KBs
Upload : 2019-03-11 15:46:04
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 1.078107 sec.