cpvcinfor Article


วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นปวช.และระดับชั้นปวส. ปีการศึกษา 2562 ระบบปกติและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นปวช.และระดับชั้นปวส. ปีการศึกษา 2562 
ระบบปกติและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

👉จำหน่ายคู่มือการรับสมัครและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 
ในราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

👉รอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 18-30 มีนาคม 2562 (ไม่เวันวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
📖
ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
🎤
ประกาศผล 6 เมษายน 2562

สาขาที่เปิดรับ/จำนวนรับ
👉 ระดับปวช. (รับจากผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า) 
1. สาขางานการบัญชี 120 คน
2. สาขางานการตลาด 40 คน
3. สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 20 คน
4. สาขางานการเลขานุการ 40 คน 
5. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120 คน
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Mini English Program) 20 คน
7. สาขางานการโรงแรม 40 คน
8. สาขางานการโรงแรม (Mini English Program) 20 คน
9. สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 20 คน
10. สาขางานการท่องเที่ยว 20 คน
11. สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 10 คน
12. สาขางานอาหารและโภชนาการ 80 คน
13. สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 10 คน
รวมทั้งหมด 560 คน
.
👉 ระดับปวส. (รับจากผู้จบ ปวช. และม.6)
1. สาขาวิชาการบัญชี 80 คน
2. สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี) 20 คน
3. สาขาวิชาการตลาด 20 คน
4. สาขาวิชาการตลาด(ทวิภาคี) 20 คน
5. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 20 คน 
6. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี) 20 คน 
7. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (รับจากม.6) 20 คน 
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 คน
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Mini English Program) 20 คน
10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) 20 คน
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับจากม.6) 20 คน
12. สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) 20 คน
13. สาขาวิชาการโรงแรม (Mini English Program ทวิภาคี) 20 คน
14. สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 20 คน
15.สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 20 คน
รวมทั้งหมด 380 คน

👉ผู้จบ ม.6 จะสมัครได้ 2 สาขาคือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

👉 เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (จำหน่ายที่งานประชาสัมพันธ์ ราคาชุดละ 50 บาท)
2. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
4. เงินค่าสมัคร จำนวน 50 บาท (เฉพาะผู้สมัคร ปวส.)

#นักเรียนนักศึกษาทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครด้วยการแชร์โพสต์นี้ค่ะลูก

ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

https://www.facebook.com/NganPrachasamphanthWithyalayXachiwsuksaChumphr/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 75.31 KBs
Upload : 2019-01-15 14:56:42
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.041392 sec.