cpvcinfor Article


โครงการประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเช้า

นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการสำเร็จการศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการเลือกเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. -11.15 น. ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 431.19 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 414.67 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 91.42 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 418.60 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 106.93 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 390.26 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 480.31 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 502.33 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 93.91 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 358.73 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 500.21 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 97.43 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 117.79 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 235.16 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 109.96 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 441.22 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 449.21 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 469.36 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 82.56 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 89.18 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 84.45 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 330.47 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 111.62 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 316.87 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 105.78 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 470.26 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 278.32 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 98.98 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 477.15 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 341.98 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 72.24 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 434.65 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 0.52 MBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 109.18 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 151.64 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 38.84 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 322.04 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 209.85 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 113.15 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 260.03 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 476.22 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 143.13 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 104.76 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 367.25 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 439.76 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 229.51 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 99.08 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 497.02 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 0.54 MBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 359.84 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 0.51 MBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 0.53 MBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 112.67 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 477.56 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 358.12 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 103.32 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 362.53 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 372.77 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 0.54 MBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 346.51 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 87.81 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 91.50 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 431.27 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 391.82 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 106.02 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 330.15 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 479.13 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 245.60 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 416.73 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 332.75 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 110.49 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 366.62 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 497.30 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 309.15 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 321.73 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 88.84 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 480.01 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 345.68 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 115.33 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 93.26 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 421.53 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 116.01 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 97.31 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 84.81 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 370.64 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 468.40 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 92.55 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 331.80 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 422.51 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 102.03 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39

Size : 212.41 KBs
Upload : 2018-12-01 10:14:39
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 1.079196 sec.