cpvcinfor Article


ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการและการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร โดยมีรองผู้อำนวยการในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการและการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร โดยมีรองผู้อำนวยการในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร จำนวน 5 สถานศึกษา เข้าประชุมและผู้บริหารได้เดินเยี่ยมชมพื้นที่ที่ใช้ในการจัดอวท.และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 156.69 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 102.51 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 426.64 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 364.11 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 447.62 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 498.54 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 135.88 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 88.42 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 94.25 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 465.76 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 369.70 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 102.99 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 124.81 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 90.33 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 421.25 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 365.50 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 467.78 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 96.09 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 477.98 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 366.85 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 94.88 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 112.78 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36

Size : 102.83 KBs
Upload : 2018-11-07 15:28:36
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.575757 sec.