cpvcinfor Article


โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงานระดับชั้น ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 / 2561
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงานระดับชั้น ปวส.1 ทุกแผนกวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรโดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกงานดังนี้
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในสถานประกอบการ
๓. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำแนกแผนกวิชาและนักศึกษาที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 
ระดับชั้น ปวส.1
1.แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 103 คน
2.แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 38 คน
3.แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
จำนวน 16 คน
4.แผนกวิชาการตลาด จำนวน 19 คน
5.แผนกวิชาการเลขานุการ จำนวน 54 คน
6. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 74 คน
รวมนักศึกษาฝึกอาชีพทั้งหมด จำนวน 304 คน
โดยนักศึกษาจะออกฝึกงานตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 16กุมภาพันธ์ 2561 รวม 1 ภาคเรียน 
สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 115.00 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 416.93 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 399.50 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 460.81 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 372.91 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 361.14 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 403.35 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 89.84 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 113.55 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 108.46 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 88.06 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 436.01 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 497.62 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 403.45 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 294.32 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 277.90 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 80.69 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 96.27 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 371.36 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 452.00 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09

Size : 90.76 KBs
Upload : 2018-10-11 14:23:09
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.562898 sec.