cpvcinfor Article


การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 369.21 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 390.51 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 112.70 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 376.36 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 436.58 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 97.70 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 119.84 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 349.68 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 439.53 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 485.89 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 357.38 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 396.28 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 315.97 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 311.89 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 419.21 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 500.15 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 408.81 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 396.28 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 430.04 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 409.59 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 423.74 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 348.33 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 437.45 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 378.05 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 90.00 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 363.71 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 425.92 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 421.36 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 373.07 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 445.16 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 467.86 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 119.88 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 333.65 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 434.21 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 80.61 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 425.92 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 364.24 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 86.14 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 373.44 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 97.39 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 90.53 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 435.93 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 417.49 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 364.24 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 85.64 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 352.31 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 0.53 MBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 82.81 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 317.55 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 345.81 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 90.61 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 89.93 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 415.49 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 408.20 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 76.03 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 446.10 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 105.45 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 94.92 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 369.72 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 351.30 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 405.12 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 86.02 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 395.13 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 80.46 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 371.93 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 443.09 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 382.26 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33

Size : 88.06 KBs
Upload : 2018-10-11 11:14:33
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.580959 sec.