cpvcinfor Article


พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับรางวัลชนะเลิศสวนสนาม ประเภทลูกเสือวิสามัญ
^
การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการในราชสำนัก พ่อค้าและพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้เป็นกองกำลังสำรองป้องกันประเทศชาติในยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น 
^
กระทั่งอีก 2 เดือนถัดมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรก คือ 'นายชัพพ์ บุนนาค'
^
พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี เข้มแข็ง กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความกตัญญู ซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย

สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว
📷 - ทิวลิป สีเขียว
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 54.90 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19

Size : 39.16 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19

Size : 42.99 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19

Size : 39.03 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19

Size : 40.06 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19

Size : 42.07 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19

Size : 40.55 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19

Size : 51.85 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19

Size : 42.99 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19

Size : 39.06 KBs
Upload : 2018-07-02 08:12:19
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.044296 sec.