cpvcinfor Article


นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1

วันนี้ (6 เม.ย.) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ปกครองจำนวน 468 คน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
นายอำนวย ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง บรรยายพิเศษและชี้แจง กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาเพื่อมอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ลูกหลาน เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคต และก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป
*****หมายเหตุ รายชื่อครูที่ปรึกษา ปวช.1 
ปวช.1/1 การบัญชี - นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล
ปวช.1/2 การบัญชี - นางปนัดดา โชติกวณิช
ปวช.1/3 การบัญชี - นางจรรยา จรเสมอ
ปวช.1/4 การบัญชี - นางสาวสุเกสร ชุ่มสวัสดิ์
ปวช.1/1 การเลขานุการ - นางสาวนภัศรันย์ รัตน์พันธ์
ปวช.1/1 การตลาด – นางสาวปณิชา สมุทรสารันต์
ปวช.1/2 การตลาด – นางวรรษยา บุญนรากร
ปวช.1/3 ธุรกิจค้าปลีก – นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรงค์
ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – นางอรอุมา แดงมณีกุล
ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – นางรัตนา แก้วใจดี
ปวช. 1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – นายสุวิทย์ เสวรันต์
ปวช. 1/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) – นางษมาพร เอี่ยมโอภาส
ปวช.1/1 การโรงแรม – นางสาวฐปนี น้อยนาเวช
ปวช.1/2 การโรงแรม - นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี
ปวช.1/3 การโรงแรม (MEP) – นายบัลย์ญิน ตราชู
ปวช.1/1 การท่องเที่ยว นางจุฑาพร ทองใหม่
ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ- นางสาวรัชนก พรหมมิตร
ปวช.1/2 อาหารและโภชนาการ –นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร

สิรีพร เส็นติหยะ – ข่าว
วศินี คงนาสร – ภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 91.98 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 120.92 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 101.21 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 78.99 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 90.96 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 110.71 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 148.63 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 155.18 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 162.85 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 117.89 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 95.03 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24

Size : 130.48 KBs
Upload : 2018-04-09 18:04:24
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.046421 sec.