ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมองค์ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ดันธุรกิจแก่ผู้เรียน ภายใต้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของผู้เรียนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

#สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

#รายงานข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมองค์ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ดันธุรกิจแก่ผู้เรียน ภายใต้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของผู้เรียนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการนี้ ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเข้าประเมินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เวลา 15.30 น. - 17.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ