ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มอบหมายให้คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา สาขางานการท่องเที่ยวและนักศึกษาจากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มอบหมายให้คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา สาขางานการท่องเที่ยวและนักศึกษาจากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ในโครงการเยาวชน อนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองชุมพร

ซึ่งเป็นการบูรณาการ การจัดการเรียน การสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาทิเช่น รายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว,มัคคุเทศก์,การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากนี้เป็นการบูรณาการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกด้วย

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : สาขางานการท่องเที่ยว

------------------------------------------------------

🎉นโยบาย : เรียนดี🖋 มีความสุข🥰

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

------------------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ