แจ้งจากฝ่ายวิชาการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ประชาสัมพันธ์ให้กับครูที่ปรึกษา แจ้งนักเรียน นักศึกษา ในที่ปรึกษา ระดับ ปวช.1 ทุกแผนกวิชาและ ระดับปวส.1 (ม.6) ทุกแผนกวิชา เข้ารับบริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

📣ประกาศ📣

แจ้งจากฝ่ายวิชาการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ประชาสัมพันธ์ให้กับครูที่ปรึกษา แจ้งนักเรียน นักศึกษา ในที่ปรึกษา ระดับ ปวช.1 ทุกแผนกวิชาและ ระดับปวส.1 (ม.6) ทุกแผนกวิชา เข้ารับบริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ตามวันเวลาในตารางเข้ารับบริการ ในวัน 12 - 13 มิถุนายน 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ