วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการบัญชี ที่คว้า #รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 🏆 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 📍การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.📍

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการบัญชี ที่คว้า #รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 🏆 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

📍การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.📍

🏆ผู้เข้าแข่งขัน

1.นางสาวมานิตา ย่อมเที่ยงแท้

2.นางสาวศุภาพิชญ์ ราชนิกร

🎉 ครูผู้ควบคุม

นางสาวจันทิมา สำราญอินทร์ / นางสุจิรา มาแก้ว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ