วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการเลขานุการ ที่คว้า #รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง 🏆 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 📍การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก📍

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการเลขานุการ ที่คว้า #รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง 🏆 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

📍การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก📍

🏆ผู้เข้าแข่งขัน

1.นางสาวปิยนารถ ข้อตั้น

ระดับชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาการเลขานุการ

🎉 ครูผู้ควบคุม

นางจุฑามาส รัตนะพันธ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ