ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้กำลังใจและเยี่ยมชม นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ที่มาเป็นกำลังใจให้กับการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย , ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย และทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้กำลังใจและเยี่ยมชม นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ที่มาเป็นกำลังใจให้กับการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย , ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย และทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : สุธัญญา เพชรมณี , ธัญวรัตม์ แสงสว่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ