รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าติดตามนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Leaning ของครูผู้สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

นางจิราภร อเนกศุภพล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าติดตามนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Leaning ของครูผู้สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ