โครงการ “ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2567“

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ทุกห้อง ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการ “ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2567“ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


buildindwork

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ