นนี้ (22 ม.ค. 2561) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ (22 ม.ค. 2561) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ แผนกวิชาต่าง ๆ โดยมีนักเรียนระดับชั้นปวช.3 จำนวน 462 คน และระดับชั้นปวส.2 จำนวน 330 รวมจำนวน 792 คนเข้ารับการประเมิน

สิรีพร เส็นติหยะ -ข่าว
วศินี คงนาสร - ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CPVC-AC

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี