วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการเลขานุการ ที่คว้า #รางวัลชนะเลิศ 🏆

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการเลขานุการ ที่คว้า #รางวัลชนะเลิศ 🏆 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดพัทลุง

📍การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก📍

🏆ผู้เข้าแข่งขัน

1.นางสาวปิยนารถ ข้อตั้น

🎉 ครูผู้ควบคุม

นางจุฑามาศ รัตนะพันธ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ