แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดอบรมโครงการการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

สาขาวิชาการโรงแรม แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดอบรมโครงการการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรี เพชรแดง เจ้าของรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ ประเภท flair 3 สมัย

นางสาวชวัลรัตน์ คลี่แก้ว เจ้าของรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ ประเภท flair ระดับอศจ. ปี2565 เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : สาขางานการโรงแรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ