โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ยกระดับคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร' โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PjBL) ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ภาพ : สุดารัตน์ ฉิมนิกร , วันทนีย์ เฉียดกลาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ