โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ยกระดับคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร'

📮จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 - ฉบับที่ 12/2566

📌 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ยกระดับคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร' โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PjBL)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ