โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาการเรียนรู้

วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ยกระดับคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร' โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PjBL) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ