ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มอบหมายให้ นางมนิดา พรหมนิมิตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา เพิ่มปริมาณผู้เรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีคณะครู คณะกรรมการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสัมมนา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ