โอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ขอแสดงความยินดี 🎊

นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ