เข้าร่วมการประชุม Transitioning Thailand : Coping with the Future

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้าร่วมการประชุม 'Transitioning Thailand : Coping with the Future' เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งสะท้อนประเด็นความเสี่ยงของการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Youtube Live ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

------------------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ