ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มอบหมายให้ นางสาวสุธัญญา เพชรมณี , นางสาวมณีรัตน์ สิทธิยากร , นางสาวธัญวรัตม์ แสงสว่าง บุลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ 'หมู่บ้านรักษาศีล 5' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าว : สุธัญญา เพชรมณี

ภาพ : สุธัญญา เพชรมณี

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

------------------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ