นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนผังขั้นตอนกระบวนการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

กิจกรรม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จำนวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี

ข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือ

สถิติเยี่ยมชม

3565