ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โทรศัพท์ 077-511234 ต่อ 140
โทรสาร 077-511218 ต่อ 127

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
[11 พฤศจิกายน 2559] :: อบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMS Laughing
[12 พฤศจิกายน 2559] :: อบรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้ KM Smile

สถิติเยี่ยมชม

8944

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

เว็ลลิ้งค์