ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจคุณครูน้องอร
ครูสุเกษร  ชุ่มสวัสดิ์
คุณครูน้องอร
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัสดุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โทรศัพท์ : 077-511234 ต่อ 137, 126
มือถือ : 0836436507

E-mail : iaonaon2557@gmail.com
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
[วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559] :: อบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 2012 SmileEmbarassed
[วันเสาร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559] :: อบรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้ KM KissKiss

สถิติเยี่ยมชม

7645

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

เว็บลิ้งค์