ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ : นางสาวสุเกษร  ชุ่มสวัสดิ์
ชื่อเล่น : คุณครน้องอร
สีที่ชอบ : สีแดง/ดำ
อาหารที่ชอบ : ส้มตำปูม้า (แซบเวอร์)